Przygotowania do Jubileuszu „20 lat Korony Gór Polski” – 2017 rok

   W 2017 roku minie 20. rocznica ustanowienia Korony Gór Polski i powołania Klubu Zdobywców. Chcemy przygotować się do tego jubileuszu należycie, wszak całe przedsięwzięcie zostało wdrożone wzorowo zyskując poparcie już prawie 18 tysięcy miłośników ojczystych stron.

   Tu warto przypomnieć, iż wraz z rozwojem to swoiste stowarzyszenie krajoznawców polskich wypracowało wiele atrakcyjnych form zbiorowego działa, stając się wzorcowym przykładem promocji turystyki krajowej. Klubowe wyprawy na koronne szczyty, okolicznościowe spotkania i imprezy służące upowszechnieniu wiedzy o przeszłości Polski, bogactwie kulturowym i przyrodniczym regionów górskich to doniosłe przedsięwzięcia realizowane społecznie przez wielką rzeszę członków Klubu. To ich dziełem są np. posiedzenia Loży przyznającej godność Zdobywcy KGP, przy których nie ma już wątpliwości, iż każdy ubiegający się o ten zaszczytny tytuł nie tylko był na wszystkich szczytach, ale także posiadł pewną wiedzę o walorach krajoznawczych przemierzanych terenów.

   Klub Zdobywców KGP szczyci się niezwykłą rodzinną atmosferą łączącą jego członków, chlubi się zwyczajami i obrzędami, jakie zdumiewają tych, którzy po raz pierwszy stają w gronie klubowym. Od wielu lat pozdrawiamy się własnym zawołaniem klubowym, śpiewamy swój hymn, którego zazdroszczą nam członkowie starszych niż nasza organizacji, mamy własne pieśni koronne. Nadawane tytułu Zdobywcy KGP odbywa się według specjalnego ceremoniału. Mamy też własne stroje klubowe. Nic więc dziwnego, że z zaskoczeniem i podziwem oglądają nas ludzie, którym idea Korony Gór Polski jest jeszcze nieznana. W przyszłym roku jubileuszowym będzie ku temu niejedna okazja.

   Podczas 27. wyprawy klubowej na Łysicę zaaprobowany został wstępny plan rocznicowych obchodów. Przewiduje on uroczyste spotkanie jubileuszowe, w czasie którego dokonamy podsumowania 20-letnich działań, podziękujemy inicjatorom i zasłużonym twórcom organizacji oraz przyjaciołom i sojusznikom, nakreślimy też zadania na kolejne dziesięciolecia. Swoistym manifestem klubowego zbratania będzie wejście wszystkich klubowiczów w jednym wakacyjnym dniu na wszystkie 28 szczytów koronnych.

   Z grudniową rocznicą powołania Klubu związane będzie wielkie spotkanie dziękczynne na Jasnej Górze. Planowane są też jubileuszowe wydawnictwa będące wielką niespodzianką promujące Koronę. Z aprobatą przyjęty został także pomysł posadzenia jubileuszowych dębów przy obiektach rekomendowanych współpracujących z Klubem.

   Szczegółowym rozpisaniem zadań związanych z realizacją przyjętego planu zajmuje się specjalny zespół organizacyjny obchodów 20-lecia KGP, który w lutym 2016 r. zainaugurował swoją pracę. W posiedzeniu tym wzięli udział panowie: Wiesław Bratkowski, Marian Kowalik, Roman Kornaszewski, Stanisław Mochalski, Janusz Sapa i Jerzy Siłuch. Następne spotkania zespołu odbywać się będą jesienią 2016 r. Mile będą na nich witane osoby pragnące wesprzeć przygotowania do jubileuszowych obchodów. 20 lat Korony Gór Polski


korona gór polski lat Korony Gór Polski

xx x videos x x x american viral sex porn videos play and downlode xnxx-br sexy picture bbwhd yuyu hakusho anime porn small girl ki chut ki chudai jabarjasti wwwwyyy xxxxxc