Klubowa Karta Górska jest wydawana corocznie w styczniu danego roku w jakim obowiązuje. Jest ona ważna w każdym roku od 1 stycznia do 31 grudnia. Można ją zakupić na https://kgp.info.pl/product/klubowa-karta-gorska-2022/

Aktualna lista obiektów, w których przysługują zniżki znajduje się https://kgp.info.pl/obiekty/

Category: FAQ