Weryfikacja zdobycia 28 szczytów Korony nie odbywa się zaocznie, konieczna jest obecność na posiedzeniu Loży.