Podstawowa opłata dla jednej osoby to wpisowe: 35 złotych 5 złotych za książeczkę KGP (konieczną do zdobywania Korony) oraz 12 złotych na koszty wysyłki listem poleconym. Razem 52 złotych. Przy zamówieniu także odznaki klubowej – dodatkowo 15 złotych za sztukę. Przy zamówieniu od dwóch osób cena wysyłki się nie zmienia i pozostaje na poziomie 12 zł. Każdy list ma naklejony priorytet. Wpłata na konto: Klub Zdobywców Korony Gór Polski , ul. Jurajska 18, 20-871 Lublin, nr 47 1020 1127 0000 1102 0267 8928.

Category: FAQ