Książeczka Klubu Zdobywców Korony Gór Polski dostępna jest (podobnie jak odznaka) wyłącznie dla członków Klubu.

Category: FAQ