Tak, pod warunkiem, że ukończyły 7 lat. Jest to wymóg bezwzględny, od którego nie ma żadnego odstępstwa. W tym przypadku na deklaracji przystąpienia do Klubu wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

Category: FAQ