Tak, pod warunkiem, że ukończyły 7 lat. Jest to wymóg bezwzględny, od którego nie ma żadnego odstępstwa. Zapisu dokonujemy na https://kgp.info.pl/akces-do-klubu/ – wpłata opiekuna dziecka z podanym tytułem płatności, który otrzymuje opiekun po złożeniu wniosku jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na zapisanie dziecka do klubu.

Category: FAQ