Zakochani w Górach 2020 – konkurs KGP

Głosowanie trwa na Facebook

https://www.facebook.com/KoronaGorPolski/posts/2814738221919662?__tn__=-R-R
https://www.facebook.com/KoronaGorPolski/videos/3339556379404867/

 

Walentynkowy Konkurs Fotograficzny dla członków Klubu KGP oraz ich bliskich!

Zabrałaś/eś swoją ukochaną drugą połówkę – dziewczynę/ chłopaka, żonę/męża, partnerkę/partnera w góry?

Zrobiliście wspólne zdjęcie, jak miło spędzacie czas zdobywając Koronę Gór Polski?

Prześlij do nas swoje zdjęcie, przedstawiające uczucia/emocje/szczęście podczas zdobywania Korony Gór Polski  i wygraj NAGRODY! 

Eliminacje trwają od: 14.02.2020  do: 17.02.2020


 

ZAKOCHANI W GÓRACH”

Walentynkowy Konkurs Fotograficzny

REGULAMIN

§ 1

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Klub Zdobywców Korony Gór Polski z siedzibą w Lublinie przy ul. Jurajskiej 18 – zwany dalej Organizatorem.

§ 2

Cel konkursu

Celem Konkursu jest przedstawienie uczuć/emocji/szczęścia na tle/szlakach/szczycie KGP. 

§ 3

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór fotografii, która będzie najlepiej przedstawiała temat Konkursu Zakochani w Górach”.

2. Tematem Konkursu jest fotografia autorska, przedstawiająca parę zakochanych na tle/szlakach/szczycie KGP. 

§ 4

Uczestnicy konkursu

1. Walentynkowy Konkurs Fotograficzny jest skierowany do członków klubu Korony Gór Polski. Co najmniej jedna z osób przedstawionych na fotografii musi być członkiem Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.

§ 5

Zasady udziału w konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 lutego i trwa do 23 lutego 2020 r.

3. Zdjęcia konkursowe wraz z imieniem i nazwiskiem uczestników, miejscem zrobienia fotografii oraz numerem/numerami klubowymi należy przesyłać na adres e-mail: klub@kgp.info.pl do 17 lutego 2020 roku. UWAGA !!! Maila należy zatytułować: „Zakochani w Górach” .

4. Każdy z uczestników zgłasza do Konkursu jedno zdjęcie.

5. Do Konkursu można zgłaszać tylko własne zdjęcia.

6. Nagrodę główną, nagrody dodatkowe otrzymają pary przedstawione na fotografiach.

7. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 6

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia społecznego.

§ 7

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej oraz czterech nagród dodatkowych dla uczestników.

2. Wyboru finalistów, według kryteriów określonych w § 3 niniejszego Regulaminu, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w składzie:

 • Henryk Bujak
  Ryszard Chmura
  Zbigniew Filipek
  Maria Łucja Godlewska
  Izabela Lis
  Łukasz Lis
  Katarzyna Michalska
  Joanna Prorok
  Tomasz Prorok
  Mariusz Rosiński
  Jerzy Siłuch
  Grzegorz Skrzypek
  Natalia Wleciał

Komisja wyłoni pięciu finalistów. Zdjęcia finałowe zostaną opublikowane na oficjalnym fanpage Korony Gór Polski. Głosowanie będzie trwało w dniach 18-22 luty 2020 r. do godziny 23:00. O zwycięstwie decyduje największa ilość zebranych punktów. Punkty zbieramy za:

 • like= 1pkt,
 • super, wow  = 2 pkt,
 • udostępnienie = 3 pkt.
 • pozostałe aktywności = 0 pkt.

4. Wybrane przez Komisję Konkursową zdjęcia opublikowane zostaną na stronie internetowej www.kgp.info.pl oraz www.facebook.com/koronagorpolski, w dniu 18 lutego 2019 r.

5. Nagrody przewidziane w Konkursie to:

Nagroda główna: termos KGP, 2 x komin termoaktywny KGP, EKO Torba CZEŚĆ GÓROM,  2 x ogrzewacz KGP, 2 x opaska na rękę CZEŚĆ GÓROM ! 

Miejsce II :2 x komin termoaktywny KGP, EKO Torba CZEŚĆ GÓROM,  2 x ogrzewacz KGP, 2 x opaska na rękę CZEŚĆ GÓROM ! 

Miejsce III: EKO Torba CZEŚĆ GÓROM,  2 x ogrzewacz KGP, 2 x opaska na rękę CZEŚĆ GÓROM ! 

Miejsce IV i V – 2 x ogrzewacz KGP, 2 x opaska na rękę CZEŚĆ GÓROM ! 

6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Przekazanie nagród nastąpi poprzez ich wysłanie na wskazany adres w wyznaczonym przez Organizatora terminie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od opublikowania wyników.

§ 8

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, zawieszenia konkursu lub odwołania go.

§ 9

Zgłoszenie przez uczestnika swoich zdjęć do Walentynkowego Konkursu Fotograficznego

Zakochani w Górach” uważane będzie za akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację zdjęcia oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 
xx x videos x x x american viral sex porn videos play and downlode xnxx-br sexy picture bbwhd yuyu hakusho anime porn small girl ki chut ki chudai jabarjasti wwwwyyy xxxxxc