Konkurs „Zakochani w Górach 2023”

ZAKOCHANI W GÓRACH”

Walentynkowy Konkurs Fotograficzny REGULAMIN

§1 Organizator Konkursu Organizatorem Konkursu jest Klub Zdobywców Korony Gór Polski z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 30  – zwany dalej Organizatorem.


§ 2 Cel konkursu Celem Konkursu jest przedstawienie uczuć/emocji/szczęścia na tle/szlakach/szczycie KGP. 

§ 3 Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wybór fotografii, która będzie najlepiej przedstawiała temat Konkursu Zakochani w Górach”.
2. Tematem Konkursu jest fotografia autorska, przedstawiająca parę zakochanych na tle/szlakach/szczycie KGP. 

§ 4 Uczestnicy konkursu
1. Walentynkowy Konkurs Fotograficzny jest skierowany do członków klubu Korony Gór Polski. Co najmniej jedna z osób przedstawionych na fotografii musi być członkiem Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.

§ 5 Zasady udziału w konkursie
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 lutego i trwa do 26 lutego 2023 r.
3. Zdjęcia konkursowe wraz z imieniem i nazwiskiem uczestników, miejscem zrobienia fotografii oraz numerem/numerami klubowymi należy przesyłać na adres e-mail: klub@kgp.info.pl do 20 lutego 2023 roku. UWAGA !!! Maila należy zatytułować: „Zakochani w Górach 2023”.
4. Każdy z uczestników (para) zgłasza do Konkursu jedno zdjęcie.
5. Do Konkursu można zgłaszać tylko własne zdjęcia.
6. Nagrodę główną, nagrody dodatkowe otrzymają pary przedstawione na fotografiach.
7. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 6 Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia społecznego.

§ 7 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej oraz czterech nagród dodatkowych dla uczestników.
2. Wyboru finalistów, według kryteriów określonych w §3 niniejszego Regulaminu, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w składzie:

 • Henryk Bujak
 • Izabela Lis
 • Łukasz Lis
 • Katarzyna Michalska
 • Mariusz Rosiński
 • Joanna Prorok
 • Tomasz Prorok
 • Jerzy Siłuch
 • Grzegorz Skrzypek
 • Natalia Wleciał
 • Natalia Gazda
 • Lidia Wysocka
 • Tomasz Michalski
 • Jarosław Sobota

3. Komisja wyłoni pięciu finalistów. Zdjęcia finałowe zostaną opublikowane na oficjalnym fanpage Korony Gór Polski oraz w miesięczniku klubowym KGP. Głosowanie rozpocznie się w dniu 21 luty 2023 r. do godziny 23:00. O zwycięstwie decyduje największa ilość zebranych punktów. Punkty zbieramy za:

 • like= 1pkt,
 •  wow  = 2 pkt,
 •  super  = 3 pkt,
 • pozostałe aktywności = 0 pkt.

4. Wybrane przez Komisję Konkursową finałowe zdjęcia opublikowane zostaną na stronie internetowej www.kgp.info.pl oraz www.facebook.com/koronagorpolski, w dniu 21 lutego 2023 r.

5. Nagrody przewidziane w Konkursie to: Nagroda główna: Poduszka rękodzieło KGP, dwa razy polar klubowy  (termoaktywny), EKO Torba CZEŚĆ GÓROM, mapa + przewodnik, mapa plakat,  2 x opaska na rękę CZEŚĆ GÓROM, 2 x smycz KGP  Miejsce II :dwa razy komin, EKO Torba CZEŚĆ GÓROM,  mapa plakat, mapa + przewodnik, 2 x opaska na rękę CZEŚĆ GÓROM, 2 x smycz KGP Miejsce III: EKO Torba CZEŚĆ GÓROM,  mapa plakat, mapa + przewodnik, 2 x opaska na rękę CZEŚĆ GÓROM, 2 x smycz KGP Miejsce IV i V – mapa + przewodnik,  2 x opaska na rękę CZEŚĆ GÓROM, 2 x smycz KGP 
6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Przekazanie nagród nastąpi poprzez ich wysłanie na wskazany adres w wyznaczonym przez Organizatora terminie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od opublikowania wyników.

§ 8 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, zawieszenia konkursu lub odwołania go.

§ 9 Zgłoszenie przez uczestnika swoich zdjęć do Walentynkowego Konkursu Fotograficznego Zakochani w Górach 2023” uważane będzie za akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację zdjęcia oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Korona Gór Polski
xx x videos x x x american viral sex porn videos play and downlode xnxx-br sexy picture bbwhd yuyu hakusho anime porn small girl ki chut ki chudai jabarjasti wwwwyyy xxxxxc