„Zakochani w Górach” – walentynkowy konkurs 2019

 

Walentynkowy Konkurs Fotograficzny dla członków Klubu KGP oraz ich bliskich!

Zabrałaś/eś swoją ukochaną drugą połówkę – dziewczynę/ chłopaka, żonę/męża, partnerkę/partnera w góry?

Zrobiliście wspólne zdjęcie, jak miło spędzacie czas zdobywając Koronę Gór Polski?

Prześlij do nas swoje zdjęcie, przedstawiające uczucia/emocje/szczęście podczas zdobywania Korony Gór Polski  i wygraj NAGRODY! 

Eliminacje trwają od: 14.02.2019 do: 17.02.2018


 

ZAKOCHANI W GÓRACH”

Walentynkowy Konkurs Fotograficzny

REGULAMIN

§ 1

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Klub Zdobywców Korony Gór Polski z siedzibą w Warszawie (04-001), ul. Grochowska 243/245/53 – zwany dalej Organizatorem.

§ 2

Cel konkursu

Celem Konkursu jest przedstawienie uczuć/emocji/szczęścia na tle/szlakach/szczycie KGP. 

§ 3

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór fotografii, która będzie najlepiej przedstawiała temat Konkursu Zakochani w Górach”.

2. Tematem Konkursu jest fotografia autorska, przedstawiająca parę zakochanych na tle/szlakach/szczycie KGP. 

§ 4

Uczestnicy konkursu

1. Walentynkowy Konkurs Fotograficzny jest skierowany do członków klubu Korony Gór Polski. Co najmniej jedna z osób przedstawionych na fotografii musi być członkiem Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.

§ 5

Zasady udziału w konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14 lutego i trwa do 23 lutego 2019 r.

3. Zdjęcia konkursowe wraz z imieniem i nazwiskiem uczestników, miejscem zrobienia fotografii oraz numerem/numerami klubowymi należy przesyłać na adres e-mail: klub@kgp.info.pl do 17 lutego 2019 roku. UWAGA !!! Maila należy zatytułować: „Zakochani w Górach” .

4. Każdy z uczestników zgłasza do Konkursu jedno zdjęcie.

5. Do Konkursu można zgłaszać tylko własne zdjęcia.

6. Nagrodę główną, nagrody dodatkowe otrzymają pary przedstawione na fotografiach.

7. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 6

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia społecznego.

§ 7

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej oraz czterech nagród dodatkowych dla uczestników.

2. Wyboru finalistów, według kryteriów określonych w § 3 niniejszego Regulaminu, dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w składzie:

 1. Izabela Lis
 2. Katarzyna Michalska
 3. Joanna Prorok
 4. Mariusz Rosiński
 5. Tomasz Prorok
 6. Jerzy Siłuch
 7. Zbigniew Filipek
 8. Henryk Bujak
 9. Łukasz Lis
 1. Komisja wyłoni pięciu finalistów. Zdjęcia finałowe zostaną opublikowane na oficjalnym fanpage Korony Gór Polski. Głosowanie będzie trwało w dniach 18-22 luty 2019 r. do godziny 23:00. O zwycięstwie decyduje największa ilość zebranych punktów. Punkty zbieramy za:
 • like= 1pkt,
 • super, wow  = 2 pkt,
 • udostępnienie = 3 pkt.
 • pozostałe aktywności = 0 pkt.

4. Wybrane przez Komisję Konkursową zdjęcia opublikowane zostaną na stronie internetowej www.kgp.info.pl oraz www.facebook.com/koronagorpolski, w dniu 18 lutego 2019 r.

5. Nagrody przewidziane w Konkursie to:

Nagroda główna: Voucher pokrywający koszt pobytu na jednej z dwóch wypraw organizowanych przez Klub Zdobywców Korony Gór Polski w 2019 roku. (szczegóły w kalendarium) – voucher nie przechodzi na osoby trzecie, nie jest zbywalny i dotyczy jedynie zwycięskiej pary

Miejsce II : Dwa kominy termoaktywne Korony Gór Polski  – wersja zimowa – obecnie nie dostępne w sprzedaży online

Miejsce III: Zestaw Gadżetów i upominków klubowych oraz Lasów Państwowych

Miejsce IV i V – nagrody pocieszenia 

6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Przekazanie nagród nastąpi poprzez ich wysłanie na wskazany adres w wyznaczonym przez Organizatora terminie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od opublikowania wyników.

§ 8

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, zawieszenia konkursu lub odwołania go.

§ 9

Zgłoszenie przez uczestnika swoich zdjęć do Walentynkowego Konkursu Fotograficznego

Zakochani w Górach” uważane będzie za akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację zdjęcia oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Korona Gór Polski
xx x videos x x x american viral sex porn videos play and downlode xnxx-br sexy picture bbwhd yuyu hakusho anime porn small girl ki chut ki chudai jabarjasti wwwwyyy xxxxxc