Nadanie godności Zdobywcy

Wniosek w sprawie nadania godności ZDOBYWCY KORONY GÓR POLSKI


Pobierz Wniosek

Nadanie godności KGP (2680 pobrań)

|

Wypełniony wniosek  prosimy wysłać tradycyjną pocztą na adres:


Klub Zdobywców Korony Gór Polski

ul. Grochowska 243/245 lok.53

04-001 Warszawa

Druku zgłoszenia (lub wniosku) prosimy nie wysyłać faksem ani pocztą elektroniczną.


|

Opłaty:

– Insygnia Zdobywcy KGP
(po wcześniejszym przesłaniu wniosku o nadanie godności Zdobywcy)
Uwaga! Przy zgłoszeniu kolejnego zdobycia Korony prosimy o wpłatę 10 zł. Nie ma potrzeby powtórnego przysyłania zdjęć.
33 zł
Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Klubu

Klub Zdobywców Korony Gór Polski

PKO BP SA 47 1020 1127 0000 1102 0267 8928