Kontakt

 

Adres:


Klub Zdobywców Korony Gór Polski

ul. Grochowska 243/245 lok.53

04-001 Warszawa


 

|

numer rachunku bankowego:


Klub Zdobywców Korony Gór Polski

PKO BP SA 47 1020 1127 0000 1102 0267 8928


|
e-mail: klub@kgp.info.pl
|
|

UWAGA, osoby zainteresowane osobistym załatwieniem spraw związanych z przystąpieniem do Klubu Zdobywców KGP bezpośrednio w siedzibie  proszone są o wcześniejsze mailowe umówienie się na określony dzień i godzinę.