Najczęściej zadawane pytania

1. Jak zostać członkiem Klubu?
https://kgp.info.pl/akces-do-klubu

2. Ile pieniędzy powinienem wpłacić ?
Podstawowa opłata dla jednej osoby to wpisowe: 35 złotych + 5 złotych za książeczkę KGP (konieczną do zdobywania Korony) oraz 12 złotych na koszty wysyłki listem poleconym. Razem 52 złotych. Przy zamówieniu także odznaki klubowej – dodatkowo 15 złotych za sztukę. Przy zamówieniu od dwóch osób cena wysyłki się nie zmienia i pozostaje na poziomie 12  zł.  Każdy list ma naklejony priorytet. 
Wpłata na konto: Klub Zdobywców Korony Gór Polski , 04- 001 Warszawa, ul. Grochowska 243/245 lok. 53, nr 47 1020 1127 0000 1102 0267 8928.

3. Czy wstępując do Klubu i wnosząc podstawowe opłaty można jednocześnie zamówić koszulkę KGP, bluzę, czapeczkę oraz kartę klubową?
Oczywiście, całą kwotę można przelać jednorazowo.

4. Czy z tytułu przynależności do Klubu są jakieś opłaty roczne?
Nie ma żadnych dalszych opłat, składek itp.

5. Co z odznaką? Kto może ją nabyć?
Są dwa rodzaje odznak – Odznaka Klubowa oraz Odznaka Zdobywcy Korony Gór Polski. Odznakę klubową może nabyć każdy członek Klubu, choć nie jest to obowiązkowe. Ci, którzy zdecydują się na jej zakup wpłacają dodatkowo 15 złotych.
Odznaka Zdobywcy jest odznaką numerowaną i przysługuje wyłącznie osobom, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków Loży Zdobywców KGP na specjalnie organizowanych posiedzeniach.

6. Chcę zdobywać Koronę Gór Polski bez przynależności klubowej. Czy mogę nabyć książeczkę KGP i jaka będzie jej cena?
Książeczka Klubu Zdobywców Korony Gór Polski dostępna jest (podobnie jak odznaka) wyłącznie dla członków Klubu.

7. Czy wstępując do Klubu mogę wykupić od razu dwie książeczki KGP?
Nie. Każdemu członkowi przysługuje jedna książeczka, kolejną można nabyć dopiero po zatwierdzeniu wejść na 28 koronnych szczytów przez Lożę Zdobywców.

8. Chcę do Klubu zapisać dzieci, czy jest to możliwe?
Tak, pod warunkiem, że ukończyły 7 lat. Jest to wymóg bezwzględny, od którego nie ma żadnego odstępstwa. W tym przypadku na deklaracji przystąpienia do Klubu wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

9. Do Klubu chcą wstąpić trzy osoby, czy każda z nich opłaca koszty wysyłki?
Oczywiście nie, pod warunkiem, że wysyłka książeczek następuje na jeden adres. Jeżeli osób jest więcej jednorazowy koszt wysyłki jest zawsze taki sam i wynosi 12 zł. 

10. Czy aby wstąpić do Klubu trzeba mieć polskie obywatelstwo?
Nie, Klub Zdobywców KGP skupia w swoich szeregach także obywateli Szwecji, Czech, Wielkiej Brytanii i Rosji. Jest otwarty na wszystkich miłośników gór w każdym zakątku świata.

11. Jak potwierdza się zdobyte szczyty?
W książeczce KGP każdy szczyt ma swoją stronę. Szczyt potwierdza fotografia wykonana na szczycie i wklejona na odpowiednią stronę oraz pieczęć schroniska, placówki, firmy mającej tam siedzibę (w przypadku braku takowej – pieczęć z miejscowości najbliższej szczytowi). Potwierdzeniem zdobycia szczytu może być także pieczęć i podpis uprawnionego członka Loży Zdobywców spotkanego na szlaku. UWAGA: książeczka KGP nie może mieć pustych stron!

12. Przed zapisaniem się do Klubu byłem już na kilku koronnych szczytach. Czy będzie mi to zaliczone do Korony?
Niestety nie. Zdobywanie szczytów zaczynamy od daty przystąpienia do Klubu.

13. Dlaczego do Korony Gór Polski zaliczonych zostało 28 szczytów, a wśród nich Chełmiec zamiast Borowej i Rudawiec zamiast Postawnej?
Wykaz koronnych szczytów ustalony został w 1997 roku, a propozycje do niego zgłosili pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, pomysłodawcy KGP. Wzięta wówczas została pod uwagę nie tylko wysokość szczytów, ale także ich dostępność i atrakcyjność krajoznawcza. A co do samych wysokości – wciąż mamy zaskakujące nowe dane, uzyskiwane przez różne jednostki prowadzące pomiary (teraz także satelitarne), wobec których nie ma pełnej zgodności nawet wśród specjalistów-naukowców. Nie zmieniamy więc pierwotnego zestawu koronnych szczytów, dzięki którym i tak poznawane są pasma górskie, na które dawniej mało kto wchodził.

14. W jakim czasie powinienem zdobyć Koronę Gór Polski? Czy zdobywanie szczytu jest podzielone na zimę i lato?
Jest to program na całe życie, można ją zdobywać przez kilka, a nawet kilkanaście lat.
Nie ma też żadnych ograniczeń dotyczących sposobu czy pory roku, w której będzie się zdobywać szczyt.

15. Jak uzyskać kartę klubową uprawniającą do 30% zniżki w obiektach rekomendowanych?
Wystarczy wpłacić 25 złotych i podać swój numer klubowy. Dla klubowiczów-członków najbliższej rodziny kolejne karty kosztują 2,5 zł/szt. Koszt wysyłki wynosi 6 lub 9 zł w zależności czy ma to być przesyłka polecona czy zwykła.

16. Czy można zdobyć Rysy od słowackiej strony?
Oczywiście, można. Ważne żeby stanąć na szczycie Rysów, natomiast mniej ważna jest strona, z której się na ten szczyt weszło.

17. Byłem już na wszystkich szczytach. Co teraz?
Należy wydrukować wniosek o nadanie godności Zdobywcy KGP, przesłać go na adres Klubu  (można od razu dołączyć konieczne dwa zdjęcia legitymacyjne), następnie śledzić aktualności na naszej stronie. Terminy posiedzenia Loży Zdobywców są ogłaszane regularnie. Jeżeli termin jest odpowiedni, prosimy o potwierdzenie obecności mailem oraz wpłatę 37 zł na Insygnia Zdobywcy (legitymacja, dyplom oraz odznaka Zdobywcy). Wszystkie te formalności muszą być załatwione wcześniej, przed spotkaniem z Lożą Zdobywców.

18. Czy muszę osobiście spotkać się z Lożą Zdobywców, czy wystarczy wysyłka książeczki do zatwierdzenia?
Weryfikacja zdobycia 28 szczytów Korony nie odbywa się zaocznie, konieczna jest obecność na posiedzeniu Loży.

19. Zdobyłem Koronę po raz drugi. Czy procedura postępowania jest taka sama?
Częściowo. Należy wydrukować kolejny wniosek o nadanie godności Zdobywcy KGP i wpłacić tylko 10 złotych. W przypadku zdobycia Korony po raz drugi, trzeci, czwarty… nie ma potrzeby przysyłania zdjęć legitymacyjnych.

20. Czy wszystkie formalności związane z Klubem można załatwić osobiście?
Tak, po wcześniejszym umówieniu się.