Zasady weryfikacji

Zasady działania Klubu Zdobywców Korony Gór Polski

1. Klub zrzesza osoby, chlubiące się posiadaniem godności ZDOBYWCY oraz osoby decydujące się na wejście na najwyższe szczyty zaliczone do Korony Gór Polski, czyniąc to siłą własnych mięśni w dowolny sposób i w dowolnym czasie.

2. Celem klubu jest popularyzacja turystyki górskiej, zasad bezpiecznego jej uprawiania, a także krajoznawstwa terenów górskich – poznawania ich przyrody, dziejów, tradycji, kultury i zabytków.

3. Klub dąży do upowszechnienia racjonalnego wysiłku fizycznego niezbędnego dla zdrowia szczególnie w środowisku młodzieżowym.

4. Klub w swej pracy przedkłada zasadę szlachetnego współdziałania z wszystkimi miłośnikami gór, zaś honor, bezinteresowność i pomoc słabszemu uznaje za podstawę działania klubowego.

5. Klub Zdobywców Korony Gór Polski prowadzi serwis internetowy www.kgp.info.pl, którego celem jest informowanie swoich czytelników o aktualnych wydarzeniach z życia klubowego.

6. Klub opiera swe działanie na pracy społecznej członków, bez zarządu i bez składek członkowskich.

7. Deklaracje gotowości do przynależności klubowej od osób powyżej 7 roku życia wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 40 zł, przyjmuje Klub Zdobywców Korony Gór Polski. On też nadaje tytuł KANDYDATA na zdobywcę KGP. Deklaracje osób niepełnoletnich muszą być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego.

8. Osoby przyjęte do Klubu mają prawo noszenia odznaki klubowej.

9. Starający się o najwyższą godność ZDOBYWCY KGP dokumentuje swoje wejścia na koronne szczyty w specjalnej książeczce KGP (wydawanej przez Klub Zdobywców Korony Gór Polski), którą po pokonaniu 28 szczytów koronnych przedkłada Loży Zdobywców.

10. Loża Zdobywców składająca się z osób posiadających tytuł ZDOBYWCY uprawniona jest do nadawania tej godności po rozpatrzeniu wniosków kandydatów, przy ich obecności, na posiedzeniu zakończonym protokołem.

11. Nadanie godności ZDOBYWCY KGP odbywa się w sposób obrzędowy podczas imprez klubowych, a fizycznym potwierdzeniem tego jest specjalny dyplom, odznaka i legitymacja ZDOBYWCY KORONY GÓR POLSKI.

12. Kandydaci oraz zdobywcy KGP korzystają z prawa udziału we wszystkich imprezach klubowych po kosztach podstawowych oraz z innych przywilejów klubowych, bez prawa przenoszenia ich na inne osoby. Dokumentem potwierdzający prawo do korzystania z przywilejów klubowych jest coroczna KARTA KLUBOWA wydawana przez Klub Zdobywców Korony Gór Polski.

13. Wszelkie zmiany w powyższych Zasadach działania Klubu Zdobywców KGP wprowadzane są decyzjami członków Klubu uczestniczących w imprezach klubowych organizowanych przez Klub Zdobywców Korony Gór Polski.

Korona Gór Polski
xx x videos x x x american viral sex porn videos play and downlode xnxx-br sexy picture bbwhd yuyu hakusho anime porn small girl ki chut ki chudai jabarjasti wwwwyyy xxxxxc