Konkurs Fotograficzny „Klubowa Karta Górska 2024”

 

REGULAMIN

§ 1

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Redakcja Klubowej Gazety Podróżniczej Klubu Zdobywców Korony Gór Polski z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 30 – zwany dalej Organizatorem.

§ 2

Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wybór fotografii, która będzie stanowić grafikę Klubowej Karty Górskiej 2024.

2. Tematem Konkursu jest fotografia autorska przedstawiająca krajobraz górski z podróży po szlakach KGP.

§ 3

Uczestnicy konkursu

Konkurs Fotograficzny jest skierowany wyłącznie do członków Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.

§ 4

Zasady udziału w konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 listopada i trwa do 19 listopada 2023 roku.

3. Zdjęcia konkursowe wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika, miejscem zrobienia fotografii oraz numerem klubowym należy przesyłać na adres e-mail: redakcja@kgp.info.pl do 14 listopada 2023 roku. UWAGA !!! Maila należy zatytułować: „Konkurs Fotograficzny” .

4. Każdy z uczestników zgłasza do Konkursu jedno zdjęcie.

5. Fotografie powinny spełniać następujące wymagania:

  • Zdjęcie kolorowe
  • Ustawienie w poziomie w formacie 4:3
  • Krajobraz górskich szlaków Korony Gór Polski. W konkursie nie biorą udziału zdjęcia z panoramą Gorców, Bieszczadów, Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich

6. Do Konkursu można zgłaszać tylko własne zdjęcia.

7. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 5

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady współżycia społecznego.

§ 6

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej oraz jednej nagrody dodatkowej dla uczestników konkursu.

2. Wyboru finalistów konkursu, według kryteriów określonych w § 3 niniejszego Regulaminu, dokona 3-osobowy Zespół Redakcji Klubowej Gazety Podróżniczej KGP powołany przez Organizatora.

3. Komisja wyłoni pięciu finalistów. Zdjęcia finałowe zostaną opublikowane na oficjalnym fanpage Korony Gór Polski. Głosowanie będzie trwało w dniach 16-19 listopada 2023 r. do godziny 23:00. O zwycięstwie decyduje największa ilość zebranych punktów. Punkty zbieramy za:

  • like = 1pkt,
  • super, wow = 2 pkt,
  • pozostałe aktywności = 0 pkt.

4. Nagrodzone zdjęcia wraz z wynikami konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.kgp.info.pl oraz www.facebook.com/koronagorpolski w dniu 20 listopada 2023 roku, a także w grudniowym numerze Klubowej Gazety Podróżniczej KGP.

5. Nagrody przewidziane w Konkursie to:

  • Nagroda główna: Klubowa Karta Górska na rok 2024 w wersji DLA DWOJGA.
  • Nagroda dodatkowa: dla losowo wybranego uczestnika konkursu w postaci klubowych upominków.

6. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o przyznanej nagrodzie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Przekazanie nagrody nastąpi poprzez jej wysłanie na wskazany adres w miesiącu grudniu 2023 roku.

§ 7

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, zawieszenia konkursu lub odwołania go.

§ 8

Zgłoszenie przez uczestnika swoich zdjęć do Konkursu Fotograficznego „Klubowa Karta Górska 2024” uważane będzie za akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację zdjęcia oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z wykorzystywaniem zdjęć, Uczestnik pokryje koszty odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

 

 

 

Korona Gór Polski
xx x videos x x x american viral sex porn videos play and downlode xnxx-br sexy picture bbwhd yuyu hakusho anime porn small girl ki chut ki chudai jabarjasti wwwwyyy xxxxxc